Mine kursister er voksne ordblinde med andet modersmål end dansk. Hvis disse mennesker skal kunne klare sig, dels i danskundervisningen, dels i en dansk hverdag med meget skriftsprog, er det vigtigt for dem at de lærer at benytte sig af de it-hjælpemidler, der i dag stilles til rådighed for ordblinde. Mange af mine kursister har imidlertid aldrig rørt en computer, når de starter i undervisning. Og en del af dem er kommet til landet som analfabeter og har først for nylig stiftet bekendtskab med alfabetet.

Jeg har gennem en årrække anvendt Alfabetet Tastaturet i form af de røde og blå klistermærker. Det er mit klare indtryk, at farverne gør det langt lettere for kursisterne at få overblik over tastaturet. Det danner et mønster, så de hurtigere får et billede af, hvor det enkelte bogstav findes. Samtidig hjælper det dem, at både de små og de store bogstaver er på tasterne, så de ikke skal igennem endnu en omsætningsproces, når de går fra lyd til bogstav.

Men IT fylder jo alle steder, og det er sandsynligt, at også andre, der først som voksne har lært det latinske alfabet, vil have glæde af at benytte sig af Alfabet tastaturet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *