Jeg er lærer i en 0. klasse, hvor jeg tidligere har oplevet, at det er svært for børnene, at overskue et tastatur med
kun store bogstaver – og hvor alle knapperne er sorte. Dit tastatur hjælper børnene, når de sidder og skal skrive deres egen tekst eller skrive efter en tekst. Når de skal skrive efter en tekst, er dit tastatur rigtig godt, da en tekst
indeholder både store og små bogstaver. Her bliver det nemmere for børnene at skrive efter en tekst, da der både er store og små bogstaver på dine tastatur.

Idet børnene skriver bliver de også opmærksomme på konsonanter og vokaler, da tastaturet er delt op, så alle konsonant-knapperne er blå og alle vokal-knapperne er røde.
Når børnene sidder og skal børneskriver deres egen historie, er tastet urene også en fordel.

Børn i 0.klasse hører oftest konsonanterne først. Derfor kan jeg fx sige til en elev, at han eller hun mangler et vokal og derved kan de nemmere overskue,hvilket bogstav de mangler, da de kun skal koncentrer sig om de røde knapper.

Jeg er meget glade for de Alfabet Tastatur vi har i min 0. klasse. Vi bruger dem også, når jeg laver ”digital junglebane” flere gange om ugen. Her skriver børnene en fælles historie, når de løber rundt fra post til post og andre gange skal de skrive en tekst af.